Helland Forlag

VELKOMMEN TIL HELLAND FORLAG

Her får du barnebøker som varmer hjertet!

Vi er også på Facebook og Instagram: @hellandforlag

2 aktuelle kristne barnebøker:

NYHET I ÅR:

Krokina blir forvandlet - kr 199,-

(40% rabatt ved bestilling av minst 6 bøker, 50% ved bestilling av 1 kartong a 12 bøker)

Hardcover

Fortellingen er en allegori. Den har et åndelig budskap og beskriver livet med Jesus gjennom vanskeligheter metaforisk.

Fortellingen appellerer spesielt til barn (og voksne) som strever med livet sitt da de lett kan identifisere seg med Krokina, som er en redd og desperat søkende krokodille.

Krokina virker hjelpeløs, men lærer å bruke styrken sin på en positiv måte mot slutten av fortellingen.

Historien gir håp, og sammen med spenning, dramatikk og humor, appellerer den til de fleste barn.

Fortellingen er skrevet for aldersgruppen 5-10 år.

Jeg har lest fortellingen for forskjellige grupper barn med stor suksess. Den appellerer både til jenter og gutter. De yngste forstår kanskje bare eventyret og noen få enkle metaforer. De eldre barna og voksne vil kunne forstå dybdene i fortellingen i større grad.

En jente på 14 år kommenterte: Fortellingen er ikke om Jesus, men jeg lærte noe om Ham likevel.

En gutt på 7 år sa: Krokina er den mest spennende bok jeg har lest!

En ung dame på 20 år uttalte at hun ble veldig inspirert og fylt med den Hellige Ånd da hun leste Krokina, og hun hadde også oppdaget hvem hun var i Kristus på en ny måte gjennom fortellingen.

 

Bestill boken her - kr 199 + porto:
hellandforlag@gmail.com
Tlf: 40 82 80 20


_______________________________________________________

Larven Lubbe som ingen likte - UTSOLGT

(hardcover)

Denne boken er fra et restopplag trykket på Lunde Forlag.

Den lille larven Lubbe er trist. De andre mobber han fordi han er annerledes. Han skulle ønske han kunne fly slik som fuglene.En dag møter han en elg i skogen og får vite en fin hemmelighet.
Boken er i hardcover og er IKKE lenger på lager.


hellandforlag@gmail.com
Tlf: 40 82 80 20